Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Třídy s rozšířenou výukou jazyků

Třídy s rozšířenou výukou jazyků – žádosti o zařazení nebo přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků budou doučeny řediteli školy do 30.dubna 2023, rozhodující jsou výsledky testů a doporučení třídního učitele, testování proběhne v pátek 12. 5. 2023.

Podmínky přijetí:

Podat „Žádost o přezkoušení do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků“ do konce dubna 2023 k rukám p. ředitele školy (formulář ke stažení zde).

Výborný prospěch na 1. stupni ZŠ (kopie vysvědčení ze 4. a 1. pololetí 5. ročníku – přiložit k žádosti).

Úspěšné absolvování  příjímacího testu a pohovoru z anglického jazyka (znalosti z anglického jazyka na úrovni učebnice PROJECT 1 – písemná i ústní část), testu z českého jazyka a matematiky (učivo do 5. ročníku ZŠ k 30. dubnu 2023).

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a zohledňuje výsledky testů a volnou kapacitu školy.

Mgr. M. Fikar,
ředitel školy

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém