Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Aktuální nabídka portálu Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz připravil pro školní rok 2014/2015 některé novinky. Služby  mohou přinášet prospěch celé škále uživatelů - od žáků přes učitele, ředitele až k rodičům.

Novinky na školní rok 2014/15

 

Dopravní výchova Na základě zvýšeného důrazu na téma dopravní výchovy v novém RVP nabízíme učitelům a žákům zejména prvního stupně možnost ověřovat a prohlubovat znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu, řešení křižovatek a připravovat se na zkoušku Průkaz cyklisty.

 

Pravopisná cvičení z českého jazyka Vyjmenovaná slova, předpony, přípony, u/ů/, ě/je, velká/malá písmena atd. Krátká cvičení využívající rozsáhlou databázi několika tisíc slovních spojení jsou vhodná jak do školy, tak zejména na domácí přípravu. Cvičení jsou rozdělena dle jednotlivých pravopisných jevů a umožňují tak procvičovat právě probírané učivo.

 

Další cizí jazyk - němčina Úspěšné testy z angličtiny rozšiřujeme o další jazyk. Ten se hodí jak pro žáky, kteří mají němčinu jako první cizí jazyk, tak zejména jako pomůcka při výuce dalšího cizího jazyka, který je nově vymezen jako nedílná součást výuky na 2. stupni a je náročná jak pro učitele, tak i pro žáky. Slovíčka jsou opět namluvena rodilým mluvčím a lze je využít ve výuce i doma na procvičování slovní zásoby a upevňování správné výslovnosti.

V rámci licence lze také stále využívat následující testy:

  • Testy dětských schopností
  • Testy pro nejmenší
  • Paměťové testy
  • Testy čtenářské gramotnosti
  • Dotazník volby povolání
  • Dotazníky Klima třídy a Klima školy

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém