Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DO 1. TŘÍD ZŠ

Termín zápisu žáků do 1. tříd je stanoven na 5. dubna 2024 od 9:00 do 17:00. 

 

Den otevřených dveří se koná 3. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 hod. Jste srdečně zváni.

Při zápisu rodiče předloží tyto dokumenty:

rodný list dítěte
svůj občanský průkaz
 
 
Třídy budou sestavovány v posledním týdnu měsíce srpna. Seznamy s identifikačními čísly žáků budou vyvěšeny u vchodu do areálu školy ve vývěsce nejpozději 2 pracovní dny přeh zahájením školního roku.
Zákonní zástupci souhlasí s hodnocením výsledků vzdělávání vyjádřeném klasifikačním stupněm dle Klasifikačního řádu.
  

Materiály ke stažení:

 

NA SŠ

V roce 2015 proběhne testovací provoz nového způsobu přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. Od roku 2016 by měly být jednotné přijímací zkoušky v celé České republice,  jak na školách veřejných, církevních, tak i soukromých...

 

Aktuální formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři použitelné od školního roku 2011/2012.
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud jsou k potvrzení předloženy dva listy, je třeba zajistit ve škole jejich neoddělitelné spojení.

 

 

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém