Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 Titul

 Jméno

 Příjmení

 Funkce

 Telefon

 E-mail

 Mgr. Radka Havelková  výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň

569 431 342

569 431 353

 radka.havelkova@zswolkerova.cz

 Mgr. Miloš Fikar výchovný poradce pro volbu povolání 569 431 346

 milos.fikar@zswolkerova.cz

 Mgr. Jiří Rásl

školní metodik prevence 569 431 343

 jiri.rasl@zswolkerova.cz

           
           

Program poradenských služeb

 

Náplň práce výchovného poradce pro 1. a 2. stupeň

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č. 116/2011 Sb.

více informací zde>>

  

Náplň práce výchovného poradce pro volbu povolání

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č. 116/2011 Sb.

více informací zde>>

 

Rizikové chování žáků

 Poradenské služby preventisty sociálně patologických jevů.

 Souhlas s poskytnutím poradenských služeb.

 

Minimální preventivní program

Hlavním cílem MPP je:

  • výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své zdraví a zdraví ostatních
  • vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
  • informování žáků v oblasti prevence rizikových projevů chování
  • rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona
  • poskytnutí nabídek k vhodnému využití volného času

 

 

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém