Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Soutěž Mladý chemik a úspěch našich žáků

Pomalu se stává tradicí, že se naše škola zapojuje do celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tuto soutěž vyhlašuje Svaz chemického průmyslu ČR  a realizace probíhá na SPŠCh v Pardubicích.

Soutěže se mohou účastnit jak jednotlivci, tak i kolektivy tříd. Třídy se zapojují do soutěže projektů, které zpracovávají na určité téma. Jednotlivci si zase mezi sebou porovnávají své teoretické vědomosti a praktické dovednosti.

V letošním roce se do projektů zapojily dvě třídy, a to 9. B a 9. C.

9. B si zvolila téma Koloběh výfukových plynů. Žáci se věnovali automobilovému katalyzátoru a emisi výfukových plynů a jejich dopadu na životní prostředí a zdraví člověka. 9. C si vybrala téma Škoda versus BMW – dívčí kolektiv zábavným způsobem vystihl klady i zápory obou značek.

Dne 7. 2. 2018 oba týmy své projekty představily na SPŠCh v Pardubicích. Prezentace obou týmů byla skvělá.

V soutěži jednotlivců naši školu reprezentovali Klaudie Janková (9. C), Vít Pavlík (9. B) a Tomáš Trtík (9. A). Testování vědomostí probíhalo postupně ve třech kolech, a to od prosince do února.

Ve dne 4. 4. 2018 potom v Pardubicích proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou částí soutěže. Letos se jí zúčastnilo 5 000 žáků ze 158 základních škol. A jak jsme dopadli?

  • V projektech se 9. B umístila na 8. místě, 9. C na místě šestém.
  • V kategorii jednotlivců Klaudie Janková obsadila 41. místo, Tomáš Trtík 17. místo a konečně Vít Pavlík 1. místo.
  • Na základě dosažených výsledků žáků se vyhodnotilo i pořadí škol. Naše škola obhájila opět 2. místo.

Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém