Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

Zpracování osobních údajů za účelem provedení testu a umožnění účasti na prezenční formě vzdělávání

V souvislosti s pravidelným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-19 dochází ke zpracování osobních údajů za účelem provedení testu a umožnění účasti na prezenční formě vzdělávání:

  • Osobní údaje žáků v rozsahu jméno a příjmení, třída (právním titulem je plnění právní povinnosti školy na základě zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu) v rozsahu výsledek testu, případně doklad o prodělání onemocnění COVID 19 (právním titulem je významný veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví)

V případě, že údaje nebudou škole poskytnuty (testování bude odmítnuto), nebude umožněna účast na prezenční formě výuky.

Osobní údaje lze v případě pozitivního výsledku testu předat pouze místně příslušné KHS, jinak se nepředávají mimo školu (do systému Ministerstva zdravotnictví jsou reportovány výhradně anonymizované výsledky s počty provedených testů).  

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s testováním bude škola uchovávat max. 30 dnů po ukončení platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do konce školního roku 2020/2021.

Více informací o zpracování osobních údajů ve škole a o Vašich právech s tím souvisejících najdete na webových stránkách školy.

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém